Prohlášení o přístupnosti

Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na povinně zveřejňovaný obsah webových stránek školy dostupné na adrese www.gtgm.cz dle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou v souladu výše uvedenými předpisy s výjimkou starších fotografií, které ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis.

Informace prezentované v jiných formátech

Na internetových stránkách jsou některé dokumenty ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT a PPTX. Pro zobrazení souborů formátu PDF můžete zdarma použít prohlížeč Adobe Reader, pro zobrazení ostatních zde uvedených formátů zdarma sadu LibreOffice (OpenOffice) nebo licencovaný Microsoft Office.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. března 2021 na základě vlastního posouzení.

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, se kterými se setkáte při používání tohoto webu, můžete poslat na adresu technického správce serveru pesicka(a)gtgm(.)cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost(a)mvcr(.)cz

AKTUÁLNĚ Z GYMNÁZIA