Kurzy

Prima

Zážitkový kurz pro lepší adaptaci v nové škole (výjezd).

Sekunda

Výjezdní biologicko-ekologický kurz na Lesné.

Tercie

Historicko-geografický kurz.

Kvarta

Výjezdní intenzivní jazykový kurz zaměřený na cizí jazyky.

Kvinta (1. ročník)

Výjezdní zážitkový kurz zaměřený na zimní sporty.

Sexta (2. ročník)

Badatelský kurz zaměřený na matematiku, fyziku a informatiku.

Septima (3. ročník)

Výjezdní zážitkový kurz zaměřený na letní sporty – cyklistiku, vodáctví a turistiku.