Kurzy

Prima

Zážitkový kurz pro lepší adaptaci v nové škole zaměřený na hudební a výtvarnou výchovu (výjezd).

Sekunda

Výjezdní biologicko-ekologický kurz na Lesné.

Tercie

Historicko-geografický kurz

Kvarta

Výjezdní intenzivní jazykový kurz zaměřený na anglický a německý jazyk.

Kvinta (1. ročník)

Výjezdní zážitkový kurz zaměřený na zimní sporty.

Sexta (2. ročník)

Badatelský kurz zaměřený na matematiku a fyziku.

Septima (3. ročník)

Výjezdní zážitkový kurz zaměřený na cyklistiku, vodáctví, horolezectví a turistiku.