Výsledky přijímacího řízení

Seznamy přijatých žáků (soubory ve formátu PDF): čtyřletý cyklus, osmiletý cyklus
Seznamy nepřijatých žáků (soubory ve formátu PDF): čtyřletý cyklus, osmiletý cyklus

Nová tělocvična a výdejna jídla

Vizualizace budoucí přístavby sousední Sokolovny. Naše škola tak získá moderní a rozměrově odpovídající tělocvičnu, a také školní výdejnu jídel, i odpočinkovou zónu pro žáky. Předpokládaný termín zkušeního provozu od 1. 5. 2022.

Vizualizace budoucí přístavby sousední Sokolovny. Vizualizace budoucí přístavby sousední Sokolovny.  Vizualizace budoucí přístavby sousední Sokolovny. Vizualizace budoucí přístavby sousední Sokolovny. Vizualizace budoucí přístavby sousední Sokolovny. 

Neváhejte a přijďte mezi nás!

Za pár dní si žáci z rukou svých třídních učitelů převezmou pololetní vysvědčení – mezi nimi i ti z pátých a devátých tříd. Stále nevíte, zda změnit školu (páťáci), anebo kam se vrtnout po ukončené povinné devítileté docházce?

Zkuste naši školu! Proč?

Protože ve zprávě České školní inspekce z prosince 2021 mimo jiné stojí:

 • kvalitní příprava žáků na maturitní zkoušku – efektivitu přípravy dokládá 100% úspěšnost v posledních dvou sledovaných letech
 • přínosná spolupráce s Českou televizí – žáci školy se v rámci projektu ČT edu stali tvůrci učebních materiálů (projekt probíhá i letos za naší účasti)
 • materiálně technické podmínky pro vzdělávání jsou na velmi dobré úrovni
 • rozsáhlá nabídka volitelných předmětů (ve školním roce 2021/2022 jich funguje 19)
 • nadstandardní nabídka vyučovaných hodin jazyků (vedle anglického a německého jazyka také francouzština, ruština a španělština)
 • pravidelná laboratorní cvičení
 • pozitivní učební atmosféra založená na vzájemném respektu a důvěře
 • velmi dobrá odborná úroveň
 • škole se daří identifikovat individuální potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků nadaných
 • škola systematicky realizuje šetření školního klimatu a diagnostiku tříd
 • žáci se zapojují do charitativních sbírek, a jsou tak vedeni k dobročinnosti

Nejsme bez chyb, ale pracujeme na jejich odstranění.

Nemáme malé nároky, ale zvládnout se dají!

Nabízíme skoro rodinné prostředí, kde žák není kus, ale konkrétní příběh.

Plakát ke stažení (pdf, 615 kB)

ISIC karta pro naše žáky

Více informací naleznete v Žák → ISIC karta.

CO NÁS ČEKÁ

» út 17.05.2022pá 20.05.2022  ÚMZ oktávy
» pá 20.05.2022  KVA: Den v kůži dospěláka
» po 23.05.2022čt 26.05.2022  STK 3.A
» po 23.05.2022čt 26.05.2022  ÚMZ 4.A
» pá 01.07.2022st 31.08.2022  Hlavní prázdniny