Super User

úterý, 25 leden 2022 11:15

Projekt IKAP B2

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2), reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt je zaměřen na realizaci opatření v návaznosti na Krajský akční plán 2 a na schválenou Školskou inkluzivní koncepci Ústeckého kraje s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl žáků se SVP vč. žáků nadaných.

Projekt řeší problematiku předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, které jsou vzhledem ke struktuře obyvatelstva a počtu sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji značným problémem. Soustřeďuje se na problematiku společného vzdělávání, tak aby docházelo nejen k rozvoji žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) vč. žáků nadaných a jejich začlenění do školního prostředí, ale zároveň chce podpořit i pedagogické pracovníky v jejich odbornosti a metodickém vedení jak žáků se SVP, tak i nadaných žáků.

Cílem projektu je podpořit pedagogické pracovníky v rozvoji vědomostí, znalostí a kompetencí zaměřených na společné vzdělávání, zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl dětí a žáků se SVP vč. žáků nadaných, podpořit žáky se SVP v komunikačních dovednostech. Dále projekt cílí na propojení vzdělávání s provázaností na trh práce (oblast kariérového poradenství), zmonitorování hlavních příčiny předčasných odchodů ze vzdělávání a snížení jejich množství. Cílem projektu je také zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit škol jednotkovými náklady naplňujících opatření definovaná v krajském akčním plánu a školním akčním plánu.

Aktivity projektu:

- Řízení projektu
- Rozvoj kariérového poradenství
- Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
- Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
- Šablony SŠ a VOŠ III (Podpora škol formou jednotkových nákladů)

Podrobné informace o projektu a jednotlivých klíčových aktivitách včetně realizovaných a plánovaných akcí naleznete zde: https://rskuk.cz/podpora-uspesnosti-ve-vzdelavani-v-usteckem-kraji-uk-ikap-b2

čtvrtek, 30 září 2021 10:23

Úspěchy v soutěžích 2021/2022

JAZYKOVÉ SOUTĚŽE

3. místo ... Nikolas Nestler (kvinta) ... Olympiáda v anglickém jazyce, kategorie vyšší stupeň gymnázia, okresní kolo

4. místo ... Klára Špačková (septima) ... Olympiáda v anglickém jazyce, kategorie vyšší stupeň gymnázia, okresní kolo

2. místo ... Adéla Hrbková (sekunda) ... Olympiáda v anglickém jazyce, kategorie prima až sekunda, okresní kolo

4. místo ... Lenka Zajacová (sekunda) ... Olympiáda v anglickém jazyce, kategorie prima až sekunda, okresní kolo

1. místo ... Ema Černohorská (kvarta) ... Olympiáda v anglickém jazyce, kategorie tercie až kvarta, okresní kolo

3. místo ... Lenka Půčková (kvarta) ... Olympiáda v anglickém jazyce, kategorie tercie až kvarta, okresní kolo

1. místo ... Lucie Kubášová (sekunda) ... Olympiáda v německém jazyce, kategorie prima až sekunda (VGI.B), okresní kolo

1. místo ... Mia Holčáková (tercie) ... Olympiáda v německém jazyce, kategorie tercie až kvarta (VGII.B), okresní kolo

PŘÍRODOVĚDNÉ SOUTĚŽE

10.–16. místo ... Pavel Šváb (prima) ... Pythagoriáda, okresní kolo

10.–16. místo ... Tomáš Bolech (prima) ... Pythagoriáda, okresní kolo

10.–16. místo ... Petr Štefánik (prima) ... Pythagoriáda, okresní kolo

10.–16. místo ... Jakub Falář (prima) ... Pythagoriáda, okresní kolo

17.–20. místo ... Eliška Racková (prima) ... Pythagoriáda, okresní kolo

21.–24. místo ... Sára Pánovová (prima) ... Pythagoriáda, okresní kolo

4.–5. místo ... Kristian Vagaši (tercie) ... Pythagoriáda, okresní kolo

6.–8. místo ... Klára Mrázová (tercie) ... Pythagoriáda, okresní kolo

6.–8. místo ... Mia Holčáková (tercie) ... Pythagoriáda, okresní kolo

9.–11. místo ... Barbora Mikešová (tercie) ... Pythagoriáda, okresní kolo

1. místo ... Samuel Koláček (kvarta) ... Pythagoriáda, okresní kolo

1. místo ... Samuel Kuláček (kvarta) ... Chemická olympiáda, kategorie D, okresní kolo

9. místo ... Adéla Dundrová (kvarta) ... Chemická olympiáda, kategorie D, okresní kolo

9. místo ... Samuel Kuláček (kvarta) ... Chemická olympiáda, kategorie D, krajské kolo

11. místo ... Lucie Švejkarová (1. A) ... Fyzikální olympiáda, kategorie D, krajské kolo

16. místo ... Ondřej Bursík (sexta) ... Fyzikální olympiáda, kategorie C, krajské kolo

98. místo ... Samuel Koláček, Jakub Michálek a Kristian Vagaši ... republikové kolo MaSo (231 soutěžících týmů)

218. místo ... Vendula Galliková,  Anna Johanová, Leontýna Kotmelová , Lucie Kubášová ... republikové kolo MaSo (231 soutěžících týmů)

2. místo ... Jan Paluška (oktáva) ... Biologická olympiáda, kategorie A, krajské kolo

25. místo ... Karolina Treglerová (septima) ... Biologická olympiáda, kategorie A, krajské kolo

1. místo ... Štěpán Vrzák (sekunda) ... Matematický klokan, kategorie Benjamin, okres Most

1. místo ... Samuel Koláček (kvarta) ... Matematický klokan, kategorie Kadet, okres Most

2. místo ... Kristian Vagaši (tercie) ... Matematický klokan, kategorie Kadet, okres Most

3.–4. místo ... Vít Pokorný (2.A) ... Matematický klokan, kategorie Junior, okres Most

3.–4. místo ... Ondřej Bursík (sexta) ... Matematický klokan, kategorie Junior, okres Most

1. místo ... Jan Pastýřík (septima) ... Matematický klokan, kategorie Student, okres Most

3. místo ... Petr Fryček (septima) ... Matematický klokan, kategorie Student, okres Most

1. místo ... Kristian Vagaši (tercie) ... Pangea (matematická soutěž), pořadí v kraji

3. místo ... Ondřej Bursík (sexta) ... Biologická olympiáda, kategorie B, krajské kolo

28. místo ... Milena Illková (2. A) ... Biologická olympiáda, kategorie B, krajské kolo

14.–15. místo ... Petr Šašek (2. A) ... Chemická olympiáda, kategorie B, krajské kolo

14.–15. místo ... Ondřej Bursík (2. A) ... Chemická olympiáda, kategorie B, krajské kolo

SPOLEČENSKOVĚDNÍ SOUTĚŽE

4. místo ... Tobijáš Vitoušek (tercie) ... Dějepisná olympiáda, kategorie I., okresní kolo

2. místo ... Pavel Duben (septima) ... Dějepisná olympiáda, kategorie II., okresní kolo

3. místo ... Mikuláš Polívka (septima) ... Dějepisná olympiáda, kategorie II., okresní kolo

4. místo ... Aleš Novák (2. A) ... Dějepisná olympiáda, kategorie II., okresní kolo

17. místo ... Tobijáš Vitoušek (tercie) ... Dějepisná olympiáda, kategorie I., krajské kolo

6. místo ... Lucie Vrabcová (kvarta) ... Olympiáda v českém jazyce, kategorie I., okresní kolo

8. místo ... Jana Koláčková (sexta) ... Olympiáda v českém jazyce, kategorie II., okresní kolo

9. místo ... Kateřina Vodičková (3. A) ... Olympiáda v českém jazyce, kategorie II., okresní kolo

7.–8. místo ... Pavel Duben (septima), Mikuláš Polívka (septima), Tomáš Fojtík (3. A) ... Dějepisná soutěž pro gymnázia, krajské kolo

3. místo ... Kristian Kališko (prima) ... Zeměpisná olympiáda, kategorie A, okresní kolo

5. místo ... Matyáš Končel (prima) ... Zeměpisná olympiáda, kategorie A, okresní kolo

10. místo ... Tomáš Malíček (prima) ... Zeměpisná olympiáda, kategorie A, okresní kolo

1. místo ... David Fleichmann (sekunda) ... Zeměpisná olympiáda, kategorie B, okresní kolo

2. místo ... Anna Johanová (sekunda) ... Zeměpisná olympiáda, kategorie B, okresní kolo

3. místo ... Lucie Kubášová (sekunda) ... Zeměpisná olympiáda, kategorie B, okresní kolo

1. místo ... Samuel Koláček (kvarta) ... Zeměpisná olympiáda, kategorie C, okresní kolo

7. místo ... Kristian Vagaši (tercie) ... Zeměpisná olympiáda, kategorie C, okresní kolo

14. místo ... Adéla Dundrová (kvarta) ... Zeměpisná olympiáda, kategorie C, okresní kolo

3. místo ... Tereza Posuchová (oktáva) ... Zeměpisná olympiáda, kategorie D, okresní kolo

4. místo ...Eliška Šlégelová (oktáva) ... Zeměpisná olympiáda, kategorie D, okresní kolo

5. místo ... Lukáš Bolech (oktáva) ... Zeměpisná olympiáda, kategorie D, okresní kolo

18. místo ... Kristian Kališko (prima) ... Zeměpisná olympiáda, kategorie A, krajské kolo

3. místo ... Lucie Kubášová (sekunda) ... Zeměpisná olympiáda, kategorie B, krajské kolo

4. místo ... David Fleischmann (sekunda) ... Zeměpisná olympiáda, kategorie B, krajské kolo

7. místo ... Anna Johanová (sekunda) ... Zeměpisná olympiáda, kategorie B, krajské kolo

8. místo ... Samuel Koláček (kvarta) ... Zeměpisná olympiáda, kategorie C, krajské kolo

12. místo ...Tereza Posuchová (oktáva) ... Zeměpisná olympiáda, kategorie D, krajské kolo

4. místo ... Lucie Švejkarová (1. A) ... Astronomická olympiáda, kategorie 1.–2. ročník SŠ, krajské kolo

9. místo ... Adéla Dundrová (kvarta) ... Astronomická olympiáda, kategorie 8.–9. ročník ZŠ, krajské kolo

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE

4. místo ... okresní kolo ve florbalu SŠ

1. místo ... okresní kolo v kopané SŠ

2. místo ... krajské kolo kopané SŠ
pondělí, 01 březen 2021 16:44

Prohlášení o přístupnosti

Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na povinně zveřejňovaný obsah webových stránek školy dostupné na adrese www.gtgm.cz dle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou v souladu výše uvedenými předpisy s výjimkou starších fotografií, které ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis.

Informace prezentované v jiných formátech

Na internetových stránkách jsou některé dokumenty ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT a PPTX. Pro zobrazení souborů formátu PDF můžete zdarma použít prohlížeč Adobe Reader, pro zobrazení ostatních zde uvedených formátů zdarma sadu LibreOffice (OpenOffice) nebo licencovaný Microsoft Office.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. března 2021 na základě vlastního posouzení.

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, se kterými se setkáte při používání tohoto webu, můžete poslat na adresu technického správce serveru pesicka(a)gtgm(.)cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost(a)mvcr(.)cz

Tým Gymnázia T. G. Masaryka, Litvínově, ve složení Julie Jarolímová, Karolína Koucká, Klára Marková, Jan Paluška a Adéla Schmidtová vypracoval nejzdařilejší projekt Jak si představují budoucnost regionu a jakým směrem by se podle jejich mínění měla ubírat rekultivace lomu ČSA po ukončení těžby. Projekt připravilo Ekologické centrum Most pro Krušnohoří ve spolupráci se Sev.en Energy.  

Vážení žáci,

plně si uvědomujeme, že současná situace je pro vás stále velmi nepříjemná.

Proto jsme připraveni podat vám pomocnou ruku. Počínaje touto chvílí nabízíme zdarma konzultace pro maturanty z chemie, matematiky či biologie. Stačí, když na této stránce vyplníte dotazník a naši studenti vás budou sami kontaktovat a domluví se na formě konzultací.

Dovolte mi, abych vám představila Hodiny moderní chemie distanční formou.  Pořad Chemikem doma je cílen hlavně na žáky základních škol, ale užitečný a zábavný by mohl být i pro starší žáky. Pro žáky středních škol připravujeme videa s tématikou Hodin moderní chemie v rámci HMCH on-line.

Dana Bílková

úterý, 25 srpen 2020 06:04

Úspěchy v soutěžích 2020/2021

 JAZYKOVÉ SOUTĚŽE

 

PŘÍRODOVĚDNÉ SOUTĚŽE

3. místo ... Štěpán Vrzák (prima) ... Matematická olympiáda, okresní kolo, kategorie Z6

7. místo ... Andrea Pilná (prima) ... Matematická olympiáda, okresní kolo, kategorie Z6

6. místo ... Jakub Michálek (tercie) ... Matematická olympiáda, okresní kolo, kategorie Z8

8. místo ... Karolína Vocásková (tercie) ... Matematická olympiáda, okresní kolo, kategorie Z8

12.–13. místo ... Adam Fišer (tercie) ... Matematická olympiáda, okresní kolo, kategorie Z8

11.–12. místo ... Petr Fryček (loňská kvinta) ... Matematická olympiáda, krajské kolo, kategorie C

7. místo ... Kateřina Balášová (4. A) ... Chemická olympiáda, krajské kolo

8. místo ... Lukáš Městka (4. A) ... Chemická olympiáda, krajské kolo

10. místo ... Vojtěch Vyskočil (4. A) ... Chemická olympiáda, krajské kolo

1. místo ... Kristian Vagaši (prima) ... Matematický klokan, okres Most

1. místo ... Ondřej Bursík (kvinta) ... Matematický klokan, okres Most

2. místo ... Jiří Hasilík (1. A) ... Matematický klokan, okres Most

1. místo ... Julie Jarolímová, Karolína Koucká, Klára Marková, Jan Paluška, Adéla Schmidtová (septima) ... Visionáři Mostecka (enviromentální soutěž firmy Sev.en Energy)

29. místo ... Pavel Souček (kvinta) ... Chemická olympiáda, kategorie C, krajské kolo

30. místo ... Daniel Příbrský (2. A) ... Chemická olympiáda, kategorie C, krajské kolo

62. místo ... Milena Illková (1. A) ...  Chemická olympiáda, kategorie C, krajské kolo

26. místo ... Klára Marková (septima) ... Chemická olympiáda, kategorie B, krajské kolo

8. místo ... Michal Škoudlil (kvinta) ... Fyzikální olympiáda, kategorie D, krajské kolo

20. místo ... Ondřej Bursík (kvinta) ... Fyzikální olympiáda, kategorie D, krajské kolo

34. místo ... Julie Jarolímová (septima) ... Biologická olympiáda, kategorie A, krajské kolo

21. místo ... Ondřej Bursík (kvinta) ... Biologická olympiáda, kategorie B, krajské kolo

27. místo ... Aleš Novák (1. A) ... Biologická olympiáda, kategorie B, krajské kolo

47. místo ... K. Vagaši, S. Serdulová, L. Drdová (sekunda) ... MaSo, republikové kolo

87. místo ... L. Kubášová, L. Kotmelová, A. Johanová (prima) ... MaSo, republikové kolo

98. místo ... Š. Vrzák, M. Získal, K. Harant (prima) ... MaSo, republikové kolo

128. místo ... A. Pilná, S. Druhošová, V. Vagašiová (prima) ... MaSo, republikové kolo

SPOLEČENSKOVĚDNÍ SOUTĚŽE

3. místo ... David Fleischmann (prima) ... Zeměpisná olympiáda, okresní kolo

7. místo ... Lucie Kubášová (prima) ... Zeměpisná olympiáda, okresní kolo

9. místo ... Štěpán Vrzák (prima) ... Zeměpisná olympiáda, okresní kolo

3. místo ... Kristián Vagaši (sekunda) ... Zeměpisná olympiáda, okresní kolo

4. místo ... Jana Johanová (sekunda) ... Zeměpisná olympiáda, okresní kolo

7. místo ... Tobijáš Vitoušek (sekunda) ... Zeměpisná olympiáda, okresní kolo

3. místo ... Samuel Koláček (tercie) ... Zeměpisná olympiáda, okresní kolo

1. místo ... Marie Hovorková (kvarta) ... Zeměpisná olympiáda, okresní kolo

7. místo ... Florian Štembera (kvarta) ... Zeměpisná olympiáda, okresní kolo

4. místo ... Ondřej Bursík (kvinta) ... Zeměpisná olympiáda, okresní kolo

1. místo ...Tereza Posuchová (septima) ... Zeměpisná olympiáda, okresní kolo

6. místo ... Sabina Faberová (septima) ... Zeměpisná olympiáda, okresní kolo

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE

 

OSTATNÍ SOUTĚŽE

  

úterý, 27 srpen 2019 13:46

Úspěchy v soutěžích 2019/2020

 

pondělí, 27 květen 2019 15:31

Kontakty

Jméno E-mail TelefonPoznámka
Bertlík Jan, Mgr. bertlik(a)gtgm(.)cz    
Ešlerová Romana eslerova(a)gtgm(.)cz 476 753 023 hospodářka školy
Hanousková Květuše hanouskova(a)gtgm(.)cz   asistent pedagoga
Havel Daniel, Mgr. havel(a)gtgm(.)cz    
Hušpauerová Jaroslava, Mgr. huspauerova(a)gtgm(.)cz    
Johanová Kateřina, Mgr.  johanova(a)gtgm.cz    
Klenor Karel, Bc. klenor(a)gtgm(.)cz    
Kóňa Zdeněk, Mgr. kona(a)gtgm(.)cz    
Kopecká Martina, Mgr. kopecka(a)gtgm(.)cz    
Kovářová Michaela, Bc. ekonom(a)gtgm(.)cz 476 753 023 ekonomka školy
Klenor Karel, Bc. klenor(a)gtgm(.)cz    
Kučerková Romana, Mgr. kucerkova(a)gtgm(.)cz    
Langhammerová Martina, Mgr. langhammerova(a)gtgm(.)cz    
Laxa Martin, Mgr. laxamartin(a)gtgm(.)cz    
Michňová Kamila, Mgr. michnova(a)gtgm(.)cz    
Moršteinová Květoslava morsteinova(a)gtgm(.)cz    
Mutlová Tereza, Mgr. mutlova(a)gtgm(.)cz    
Nechanický Michal, Ing. nechanicky(a)gtgm(.)cz    
Novák Jan, Mgr. novakjan(a)gtgm(.)cz 476 753 126 ředitel školy
Očenášková Jana, Ing. Bc. ocenaskova(a)gtgm(.)cz    
Pešička Štěpán, Mgr. pesicka(a)gtgm(.)cz   správce webu
Petr Oldřich Johannes, Ing. Mgr. petr(a)gtgm(.)cz    
Pivoňková Marecela, Mgr. pivonkova(a)gtgm(.).cz   metodička prevence
Popelková Alena, Ing. popelkova(a)gtgm(.)cz    
Rosenlacher Pavel, Ing. rosenlacher(a)gtgm(.)cz    
Sachetová Marie, Mgr. sachetova(a)gtgm(.)cz    
Sedláčková Ivana, Ing. sedlackova(a)gtgm(.)cz    
Srp Vladimír, Mgr. srp(a)gtgm(.)cz   zástupce ředitele školy
Šimáčková Jana, Mgr. simackova(a)gtgm(.)cz    
Šindlerová Olga, Mgr. sindlerova(a)gtgm(.)cz    
Ťahlová Pavla, Bc. tahlova(a)gtgm(.)cz   asistentka pedagoga
Trojáková Stanislava, Mgr. trojakova(a)gtgm(.)cz    
Vidner Adam, Mgr. vidner(a)gtgm(.)cz    
Všetula Vadim, Mgr. vsetula(a)gtgm(.)cz    
Vurmová Štěpánka, Mgr. vurmova(a)gtgm(.)cz   speciální pedagožka
Zámecká Kateřina, Mgr. zamecka(a)gtgm(.)cz   výchovná poradkyně
Zoubková Věra Thea, Mgr. Ing., Ph.D. zoubkova(a)gtgm(.)cz    
úterý, 28 srpen 2018 14:31

Úspěchy v soutěžích 2018/2019

 

AKTUÁLNĚ Z GYMNÁZIA