ALMANACH

K 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA

TOMÁŠE GARRIGUA MASARYKA

V LITVÍNOVĚ

 

ýznam litvínovského gymnázia pro naše město není dán zdaleka jen jeho
padesátiletou tradicí, i když je to věk velice úctyhodný.

Vztah mezi městem a gymnáziem bude vždy určován především oboustrannou
snahou o spolupráci, a to nejen v oblasti vzdělávání. Jsem přesvědčen,
že gymnázium zůstane i v budoucnu jedním z významných center duchovního,
společenského a kulturního dění města.

Kromě finanční podpory, která bude více či méně vždy podmíněna možnosti
města, umožňuje tento vztah realizovat široké spektrum společných aktivit,
čehož je právě Rok vzdělávání a mládeže v Litvínově nejlepším dokladem.

 

PhDr. Vlastimil Doležal

starosta města Litvínova

 

IVAT GYMNASIUM, VIVANT PROFESORES,
VIVANT STUDENTES

Dnes bych uvítal poohlédnutí zpět a snad i krátké zamyšlení - zamyšlení osobní, soukromé. Tato krátká reminiscence by měla poněkud upřesnit místo i roli gymnázia v našem životě. Snad pocítíme sounáležitost a kontinuitu, a snad dnes i lépe pochopíme nebo si na mnohé odpovíme.

Gymnázium je historicky vždy nejen jistým vyslancem, ale i arbitrem vědění,
kultury a společenských norem. Není asi důležité, aby gymnázia byla všude,
ale je nesmírně důležité, aby nikde nechyběla.

Samotný název Gymnasium, původu řeckého, díky latinské slovní architektuře
působí ne-li jako povznášející, tedy alespoň jinak než slova obvyklá. Jistě všichni cítíme ty výjimečnosti s gymnáziem související. Neboť právě gymnázium to bylo bez ohledu na míru našeho pochopení, kdo otevřel brány prostoru tak, abychom to mohli být my.

Na tomto místě je snad dobře zvolat VIVAT GYMNASIUM, VIVANT
PROFESORES, VIVANT STUDENTES. Odtud se pak gnoseologicky
odvíjí naše hrdost osobní z hrdosti na svoji školu - svoje gymnázium - svoje
profesory.

Absolventy Gymnázia TGM potkávám v běžném životě téměř na každém
kroku. O mnohých mě informují moji spolupracovníci, tisk a různá sdělovací
média. Mám dojem, že všude tam, kde jsou naši absolventi, jdou věci snadněji,
lehce, mnohdy s výjimečnými výsledky a s jistou graciesností. Vždy při těchto
situacích bývám zvláště dojat. Vím, že hrdost, hrdost na gymnázium, na absolventy a studenty. Chci vám všem za to poděkovat. Je velmi povznášející, alespoň nějak, patřit k těm skvělým lidem z Gymnázia TGM v Litvínově.

 

PaedDr. Karel Zdražil

ředitel školy

Další strana